Exi i goteborg 426x240 x8Stean Oil 1008x567 x3

 

Process Design 449x388 B

PROCESSDESIGN

Processdesign handlar om att ha öga för helheten, att kunna se systemet i sitt sammanhang,

att förstå syftet med processen samt dess förutsättningar och begränsningar.

 

Våra ingenjörer arbetar med specificering av processutrustning, modellering, simulering

samt optimering av processer och processtyrning.

PROCESS AUTOMATION

Pidab är experter på processautomation med en stor och unik kunskap inom mätteknik, reglerteknik, funktionssäkerhet, simulering och optimering.

Inom processautomation har vi ett nära samarbete med våra processingenjörer: Ett samarbete som stärker och förbättrar de automationslösningar vi utvecklar. Det handlar om att skapa effektivitet, säkerhet och på bästa möjliga sätt minska energianvändningen i en industrianläggning.

Våra uppdrag innefattar allt från att analysera och omarbeta automationsprocesser i en befintlig anläggning, till att från grunden bygga upp och designa en komplett automationsanläggning.

Pidab finns ofta med i samtliga positioner i ett automationsprojekt. Vi kan instrument. Vi väljer rätt mätmetod och en utrustning anpassad för ändamålet där hänsyn tas till kundkrav, rätt mätnoggrannhet och att samtliga driftfall täcks in. Vi ser även till att utrustningen monteras korrekt för en optimal funktion. Våra ingenjörer har mycket stor erfarenhet av styrsystem från Honeywell, Siemens, ABB, Emerson och Invensys.

PROCESSÄKERHET

Vårt kunnande inom processäkerhetsområdet innebär att vi kan identifiera faror, samt specificera, designa och verifiera de säkerhetsbarriärer som krävs för att skydda människor, miljö och egendom.

I kombination med vår kompetens inom processautomation har vi ett unikt kunnande om säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS) och funktionssäkerhet (SIL).

Vi åtar oss typiskt att:

 - Utföra processriskanalyser med hjälp av HAZOP eller What-If metoderna

 - Upprätta klassningsplaner och explosionsskyddsdokument enligt ATEX

 - Genomföra SIL-bestämningar exempelvis med hjälp av barriäranalys (LOPA)

 - Upprätta säkerhetskravspecifikationer (SRS) enligt kraven i SS-EN 61511

 - Grundkonstruera säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS)

 - Mjukvaruspecificera säkerhetskritisk applikationsprogramvara

 - SIL-verifiera säkerhetskritiska instrumentfunktioner (SIFs)

 - Validera säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS), som en oberoende 3e-part.

 - Utbilda inom säkerhetskritisk instrumentering och funktionssäkerhet (SIL) samt ATEX
   Se UTBILDNINGAR

 

Kompetensstöd

LÅNA ENcOBEROENDE BESTÄLLARREPRESENTANT AV OSS.

Vi på pidab anlitas ofta som oberoende experter och beställarrepresentanter i samband med upphandlingar och inköp.

Med vår erfarenhet och kunnande inom processteknik tillför vi kompetens som säkerställer att projektets förutsättningar blir rätt. Vi kallar det kompetensstöd.

Att säkerställa förståelse för, och kunskap om, de behov en beställare av ett projekt har är nyckeln till framgång. Ett vagt definierat uppdrag eller ett missuppfattat behov är vanliga problem för såväl leverantörer som beställare. Problem som tyvärr riskerar att påverka såväl projektets kvalitet som tider och kostnader.

Vi kan som beställarrepresentanter leverera kompletta förfrågningsunderlag, ansvara för upphandlingar samt övervaka, validera och verifiera att leveranser uppfyller alla krav som ställs.

 

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGARSTÄRKER KOMPETENSEN.

Vi genomför skräddarsydda utbildningar inom våra specialistområden.

Utbildningar som fylls med det innehåll som efterfrågas och behövs i en organisation.

Våra experter har lång erfarenhet från industrin och arbetar aktivt som konsulter inom olika

industribranscher. Deras teoretiska kunskap hålls levande och uppdateras i ständigt samspel

med industrin.