Specialister på processdesign, processautomation och processäkerhet.

I allt vi gör är vårt fokus att bidra till hållbara, säkra och kostnadseffektiva processlösningar. Våra erfarna ingenjörer arbetar dagligen i olika typer av projekt för processindustrin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med
vårt nyhetsbrev.
Få intressanta och
aktuella nyheter från oss.

SSAB Nyheter

”Det finns en logisk tråd i sättet att resonera som jag gillar.”

”Just den där logiken i sättet att arbeta och resonera, det är det jag gillar. Det passar både mig personligen och det stämmer väl överens med de höga krav SSAB ställer på sina leverantörer. Det är alltid ordning och reda och kvalitet i det Pidab levererar.” Det säger Anton Backman som är automationsingenjör och arbetar med systemutveckling i investeringsprojekt på SSAB i Luleå. 

”Vi är mycket nöjda med moderniseringen av koksverkets panncentral som Pidab arbetat med. Styrsystemet som tidigare fanns var gammalt och det gick inte att få tag på reservdelar. Vi behövde uppgradera och se till så att styrsystemen och instrumenteringen blev up-to-date.” 
 
”Vi köpte en helhetslösning av Pidab. Ett beslut som var lätt att ta med tanke på det stora kunnande Pidab besitter inom exempelvis SIL, riskanalys och HAZOP.” 

”Riskanalysen gjorde vi tillsammans och sedan utförde Pidab instrumentering och programmering. För FAT-test åkte vi ner till Göteborg och körde i simuleringsmiljö, där vi testade hela programmet. Vi är mycket nöjda med slutresultatet efter installation i Luleå, säger Anton.”

Förlagsbyte för renare gaser

”SSAB driver just nu ett större projekt där de arbetar med att uppgradera styrsystemet på anläggningen som renar gasen från koksverket. Gassamlingsrör från 54 koksugnar skall även bytas ut,” säger Anton. 

”Pidab har initialt bistått oss med säkerhetsdokumentation. Men deras åtagande har under projektets gång utökats och de är involverade i allt fler arbetsmoment.”

”Det finns en logik i det. Pidab är såpass kunniga. Det handlar om tolkningar i arbetet och inte minst att ha koll på de regelverk vi har att följa.”

 

Kemira 994167852 iStock 2016x1134

"Vi har nu kört skarpt i över ett år och det fungerar perfekt"

”Efter utcheckning av anläggningen och start-up har vi nu kört skarpt i över ett år. Och det fungerar perfekt. Vi är minst sagt mycket nöjda med resultatet.”
Det säger Torbjörn Carlsson, underhållsansvarig på Kemira i Helsingborg som initialt var projektansvarig.

”Vid ett tillfälle hade vi en dip i elnätet och då stannade brännaren. I det läget var det i stort sett bara att trycka på en knapp så startade allt igen. Återstarten är i princip självinstruerande.”

Pidab höjer ribban i säkerhet

”Jag fick ett tips om att Pidab har precis den kompetens och kunnande som vi behövde för projektet. Som instrumentkille pratar jag ett eget språk. Och jag märkte direkt att Pidab kan och förstår det språket. Jag beskriver mitt problem och de vet direkt vad jag pratar om. Det passar oss som hand i handske.” 

“Att Pidab har erfarenhet av vår utrustning från andra projekt de arbetat med var såklart en stor fördel för oss när vi fattade beslut om leverantör. Det finns också en hög noggrannhet i deras säkerhetstänk och sätt att arbeta. Pidab tar ansvar. Det är ett tänk som tydligt genomsyrar alla de jag träffat, från ledning till konsult.“ 

”Pidab höjer ribban i säkerhet och har alltid inställningen att det skall bli bra. Det gör att jag som beställare känner mig trygg”, avslutar Torbjörn.

 

Kemira Kemi tryggar vardagen och maximerar utbytet från energiresurser

Kemira Kemi AB i Helsingborg är del av globala Kemira OY, och är marknadsledande på vattenreningskemikalier. Kemira Kemi tillverkar även kemikalier till bland annat massa/pappers- och olja/gas- industrin. Genom vårt globala nätverk av engagerade experter, produktionsanläggningar och forskning och utveckling, betjänar vi kunder runt om i världen och förbättrar deras produktkvalitet, resurseffektivitet och hållbarhet.

Kemira Kemi bidrar bl a med funktionalitet och styrka till pappers- och kartongprodukter, tryggar säkerheten och hygienen i vatten och livsmedelsemballage, renar avloppsvatten och maximerar utbytet från energiresurser.

Kemira OY har 4.915 anställda på sex kontinenter, har försäljning i över 100 länder, och omsätter 2.6 MD €.

 

HAZOP 2016x1134 B

Processriskanalys handlar om att systematisk utmana processdesignen

I de uppdrag vi arbetar med delar vi upp processen i mindre segment så att det blir begripligt.

I processriskanalysen, HAZOP, och med flödesschemat som utgångspunkt utmanar vi systematiskt varje processegment och fokuserar på att identifiera hur processavvikelser som kan leda till en fara kan förhindras eller begränsas.  

Det här är en iterativ process som syftar till att förfina och förbättra den ursprungliga processdesignen in i minsta detalj. Genom processriskanalysen säkerställs bland annat att man identifierat alla säkerhetsfunktioner som behövs för säker drift och att de finns på plats. Allt innan designen slutgiltigt slås fast. 

Processdesignen behöver både vara säker och gå att köra effektivt med hög tillgänglighet. Och med arbetet vi gjort får vi på köpet svar på många operativa frågeställningar. Går det att starta anläggningen säkert utan driftsmässiga avvikelser, går det att dränera, och går det att göra underhållsstopp på ett säkert sätt? Vad kan orsaka tryck, temperatur eller flödesförändringar och hur påverkar t ex en förändrad korrosiv miljö processen? Kanske skall det installeras en analysator eller en dräneringsventil?

 

Processriskanalys för bestämning av SIL-nivå

Information från processriskanalysen är väsentlig för att bestämma SIL-nivå. Vi beaktar med vilken frekvens en incident kan inträffa och vilka konsekvenser den kan få på människa, miljö och ekonomi. Och vi fastställer genom LOPA hur hög riskreduktion den instrumenterade säkerhetsfunktionen behöver uppnå.

Det beskrivna tillvägagångssättet har utförts i många interna multidisciplinära uppdrag där vi fått vara med tidigt i designfasen och påverka designen.

Det finns ingen anledning att göra designen för säker, men det är likaväl viktigt att designen inte blir för svag. Sådana beslut kan ha stor inverkan på säkerhet, drifttillgänglighet, underhåll och kostnader. Det handlar om att den slutgiltiga processdesignen är tillräckligt robust så att de satta tolerabla risknivåerna och gällande lagar uppfylls.

Medina Sundstrom Siemens 2016x1134 D

Pidabs agila arbetsmetod
är en stor fördel

”Branschkännedom, mycket hög kompetens och ett agilt förhållningssätt. Det är så jag vill beskriva Pidab.” Det säger Medina Sundström, Vertical Sales Manager på Siemens.

”Vi har samarbetat i ett flertal stora projekt de senaste åren och våra erfarenheter av Pidab som samarbetsparten och Siemens Solution Provider är bara goda. Jag tänker till exempel på projekten för Inter Terminals, Tata Steel och Kemira.”

”Jag vill verkligen betona vilken fördel det är för uppdragsgivaren med Pidabs agila arbetsmetodik. Korta beslutsvägar, en öppen, nyfiken och kunskapssökande företagskultur gör att projektet kan ta korta snabba steg framåt.” 

”Hos Pidab finns en väldigt tydlig lust att lära nytt och att utvecklas som bolag. Det märks att alla medarbetare har utrymme att kunna växa professionellt. Och det är precis så vi vill att det skall vara när man är Siemens Solution Provider.”  

”Ett ömsesidigt förtroende är centralt, där vi på Siemens bidrar med kompetens och guidning inom mjukvara, hårdvara och tjänster. Ensam är inte stark. Det här är ett ekosystem och vi måste alla ha skickliga partners för att kunna och orka hela vägen.” fortsätter Medina. 

”När Siemens väljer partners tittar vi på projekten och kompetensen bolaget har. Vitsen är att vi skall kunna känna oss trygga med att utveckla affärer tillsammans. Pidabs kompetens är säkerhet, styrsystem och branschkunnandet. Det vet vi och det har vi stor nytta av. Precis som våra gemensamma kunder har,” avslutar Medina.

ab-mission-pics1.jpg

Vår Mission

Erfarenhet, engagemang och öga för helheten.

Vi är intresserade, engagerade och nyfikna ingenjörer. I våra tre specialistområden har vi alltid samma utgångspunkt; Att hitta den bästa och mest effektiva lösningen för våra kunder

För oss handlar det om att ha ett öppet sinne och kunna söka sig fram till den lösning som bidrar till stärkt konkurrenskraft för våra uppdragsgivare. Vi ger oss aldrig. Vi ifrågasätter, tillför nya idéer och antar utmaningen oavsett storlek på uppdraget.

Dra nytta av vår kunskap tidigt i projektet, eller sent. Våra uppdragsgivare drar den stora nyttan av synergin mellan våra specialistdiscipliner: processdesign, processautomation och processäkerhet.

Att på ett tidigt stadium lyfta gemensamma frågor inom dessa områden är tids- och kostnadseffektivt. Det gäller att så snart som möjligt definiera de krav som ställs och att styra projektflödet. Men också att i den senare delen av projektet genomföra kontroller, fokusera på utbildning och säkerställa att eventuella barnsjukdomar i en processanläggning kan identifieras och åtgärdas.

Branscher där vi är verksamma:

  • Energi
  • Kemi & petrokemi
  • Petroleum & raffinaderi
  • Rening, återvinning och miljöteknik
  • Stål & metall
  • Papper & massa
  • Livsmedel

 

PROCESSDESIGN

Processdesign handlar om att ha öga för helheten, att kunna se systemet i sitt sammanhang, att förstå syftet med processen samt dess förutsättningar och begränsningar.

 

Våra ingenjörer arbetar med specificering av processutrustning, modellering, simulering samt optimering av processer och processtyrning.

PROCESSAUTOMATION

Pidab är experter på processautomation med en stor och unik kunskap inom mätteknik, reglerteknik, funktionssäkerhet, simulering och optimering.

Inom processautomation har vi ett nära samarbete med våra processingenjörer: Ett samarbete som stärker och förbättrar de automationslösningar vi utvecklar. Det handlar om att skapa effektivitet, säkerhet och på bästa möjliga sätt minska energianvändningen i en industrianläggning.

Våra uppdrag innefattar allt från att analysera och omarbeta automationsprocesser i en befintlig anläggning, till att från grunden bygga upp och designa en komplett automationsanläggning.

Pidab finns ofta med i samtliga positioner i ett automationsprojekt. Vi kan instrument. Vi väljer rätt mätmetod och en utrustning anpassad för ändamålet där hänsyn tas till kundkrav, rätt mätnoggrannhet och att samtliga driftfall täcks in. Vi ser även till att utrustningen monteras korrekt för en optimal funktion. Våra ingenjörer har mycket stor erfarenhet av styrsystem från Honeywell, Siemens, ABB, Emerson och Invensys.

PROCESSÄKERHET

Vårt kunnande inom processäkerhetsområdet innebär att vi kan identifiera faror, samt specificera, designa och verifiera de säkerhetsbarriärer som krävs för att skydda människor, miljö och egendom.

I kombination med vår kompetens inom processautomation har vi ett unikt kunnande om säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS) och funktionssäkerhet (SIL).

Vi åtar oss typiskt att:

 - Utföra processriskanalyser med hjälp av HAZOP eller What-If metoderna

 - Upprätta klassningsplaner och explosionsskyddsdokument enligt ATEX

 - Genomföra SIL-bestämningar exempelvis med hjälp av barriäranalys (LOPA)

 - Upprätta säkerhetskravspecifikationer (SRS) enligt kraven i SS-EN 61511

 - Grundkonstruera säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS)

 - Mjukvaruspecificera säkerhetskritisk applikationsprogramvara

 - SIL-verifiera säkerhetskritiska instrumentfunktioner (SIFs)

 - Validera säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS), som en oberoende 3e-part.

 - Utbilda inom säkerhetskritisk instrumentering och funktionssäkerhet (SIL) samt ATEX
   Se UTBILDNINGAR

 

img 380x300 04

Kompetensstöd

LÅNA EN OBEROENDE BESTÄLLARREPRESENTANT AV OSS.

Vi på pidab anlitas ofta som oberoende experter och beställarrepresentanter i samband med upphandlingar och inköp.

Med vår erfarenhet och kunnande inom processteknik tillför vi kompetens som säkerställer att projektets förutsättningar blir rätt. Vi kallar det kompetensstöd.

Att säkerställa förståelse för, och kunskap om, de behov en beställare av ett projekt har är nyckeln till framgång. Ett vagt definierat uppdrag eller ett missuppfattat behov är vanliga problem för såväl leverantörer som beställare. Problem som tyvärr riskerar att påverka såväl projektets kvalitet som tider och kostnader.

Vi kan som beställarrepresentanter leverera kompletta förfrågningsunderlag, ansvara för upphandlingar samt övervaka, validera och verifiera att leveranser uppfyller alla krav som ställs.

 

Aktuellt

Sök jobb hos oss!

Ni har väll inte missat artikeln om pidab:

Kom och gör skillnad med oss på pidab i Göteborg! | Eurocon

24 April 2024

Vi hälsar Niklas Westerberg välkommen till pidab

Vi hälsar Niklas Westerberg Lead processingenjör hjärtligt välkommen till pidab!

Vi stärker vår process avdelning i och med de senaste rekryteringarna och har nu ett härligt gäng duktig processingenjörer.

2 Oktober 2023

Nyanställning på pidab

Varmt välkommen Linus Svensson som el och automationsingenjör!

 

 

1 September 2023

Nyanställning på pidab

Vi hälsar Anette Jansson varmt välkommen till pidab som Senior processingenjör.

Men Anettes bakgrund stärker hon vårt erbjudande.

 

Varmt välkommen till oss

 

 

20 Augusti 2023

Nyanställning på pidab

Vi hälsar Sari Säkinen varmt välkommen till pidab som automations ingenjör!

 

Välkommen till oss!

22 Januari 2023

Nyanställd på pidab

Vi hälsar Jonas Andersson välkommen som Senior Automationsingenjör.

Jonas kommer att stärka oss inom fältinstrumentering med sin långa erfarenhet från Borealis.

Välkommen!

10 Oktober 2022

Nyanställd processingenjör

pidab har anställt Erna Viscovi som processingenjör.

Vi ser mycket fram emot att få in Erna och hennes kompetenser till pidab

Önskar henne varmt välkommen till oss.

14 Augusti 2022

Processteknik 18-20 oktober 2022

Vi kommer att finnas i monter C04:50 på processteknik 2022.

 

processteknik mellanbla

23 Maj 2022

Nyanställd på pidab

pidab hälsar Bnar Taieb välkommen till pidab!

Bnar kommer att bli ett bra tillskott för vår process och processäkerhetssida.

Välkommen!

17 Januari 2022

Nyanställda på pidab

Vi välkomnar 2 st nya automationsingenjörer till pidab.

Kourosh Zare

Richard Obiera

Detta blir ett bra tillskott för oss.

Välkomna

1 November 2021

pidab & Eurocon produkter

Här är länken till vårt nya nyhetsbrev om pidab och Eurocon produkter.

https://mailchi.mp/ef274fee702f/mjukvaruprodukter-frn-pidab-och-eurocon

21 April 2021

Nyhetsbrev 2021

Här är länk till pidab nyhetsbrev

Pidab är kompetens (mailchi.mp)

24 Mars 2021

Förlängt ABB Cerificat Safety producter AC 800M HI

Vi är glada och stolta över förlängning av vårt Safety Certifikat för ABB AC 800M Hi

 

Foeretag Certificate Safety Pidab 210211

11 Februari 2021

pidab nyhetsbrev

Ni som inte är listade för vårt nyhetsbrev, kan läsa det genom denna länk!

https://mailchi.mp/4560934ba350/pidab-r-honeywell-process-solution-channel-partner-4995526

14 Oktober 2020

Honeywell System Integrator

pidab ha blivit Honeywell system integrator.

Vi ser fram emot samarbetet.

Honeywell System integrator

2 April 2020

Nyanställd el / automationsingenjör på pidab

Vi hälsar Gabriel Björkman välkommen till pidab AB.
Gabriel har arbetat inom Eurocon koncernen under ett antal år både i Sundsvall och Stockholm.

Hjärtligt välkommen till oss på pidab Gabriel.

12 Januari 2020

Ny medarberbetare på pidab

pidab hälsar Babak Khosravi hjärtligt välkommen till pidab!

Babak kommer närmast från Nouryon AB,
I och med detta så stärker pidab sin position inom instrumentering.

Hjärtligt välkommen!

2 December 2019

Träffa oss på Automationsdagarna

Vi finns på plats på automationsdagarna 5-6 februari i Eriksbergshallen Göteborg.

Mer information hittar du på automationsdagarna.se

25 November 2019

Ny Senior automationsingenjör på pidab

pidab har förstärkt sin kompetens med Sam Brodin som senior automationsingenjör. Sam har lång erfarenhet inom instrumentering och automation.

Vi hälsar Sam varmt välkommen till pidab!

1 Oktober 2019

Nyanställd senior automationsingenjör

Pidab hälsar Henrik Pettersson välkommen till oss.

Henrik är högskoleingenjör med lång erfarenhet inom automation och kommer att stärka vårt automations team.

Välkommen!

 

7 Maj 2019

ABB Safety Integrator

Pidab har fått nytt förtroende att vara ABB System Integrator för safety produkter.

Sign Safety Intyg ABB SI pidab 190123

1 Februari 2019

Nyanställd på pidab

Vi hälsar Mats Burnert välkommen till Pidab som projektledare/ sennior processiningenjör.

Vilket kommer stärka oss i våra projekt.

 

1 Februari 2019

Ägarbyte i pidab AB

Idag har Eurocon Consulting AB förvärvat 100% av aktierna i Pidab AB.

pidab

14 Januari 2019

Nyanställd automationsingenjör på pidab AB

Idag hälsar vi Tobias Lysvret välkommen till pidab AB

Tobias är automationsingenjör och kommer att förstärka vårt automationsteam.

Hjärtligt välkommen!

 

1 Oktober 2018

Ny medarbetare på pidab

pidab önskar 2 st nya medarbetare välkomna idag.

Erenesto Ruiz och Tony Katz, med Ernesto och Tony så stärker vi vår automationssida med 2 stycken erfarna automationsingenjörer.

Ernetso med ABB 450 och 800xA erfarenhet och lång systemerfarenhet.

Tony med stor kunskap om fältinstrumentering och underhåll.

 

Vi önskar dem varmt välkomna till pidab!

3 September 2018

Nytt typgodkänt brännarblock BMS

pidab har nu fått sitt uppdaterade BMS block för brännarstyrning enligt GAR 2016/468 godkänt, så att vi kan fortsätta att leverera typgodkända brännarblock till Siemens SIMATIC PCS7 F/FH-system.

CE2698CT1003 BMS PCS7 Sida 1

26 Juli 2018

Nyanställd senior processingenjör

pidab har anställt Anders Kroon som senior proccessingenjör.

Det känns bra att stärka vårt processingenjörsteam ytterligare.

Vi hälsar Anders hjärtligt välkommen till pidab AB.

8 April 2018

ATEX och EX i utbildningar

Idag kör vi en fulltecknad 2-dagars ATEX kurs på hotell Waterfront, med en efterföljande EX i kurs på torsdag.  Det är alltid kul att utbilda ingenjörer.

20 Mars 2018

Nyanställd Jonas Rudling

Vi hälsar Jonas Rudling välkommen till pidab AB som Lead process ingenjör.

 

18 Mars 2018

Ny Senior process Ingenjör

pidab har anställt Anders Kroon som Senior process ingenjör.

Det känns verkligen bra att kunna utöka vårt processteam på pidab.

Vi hälsar Anders varmt välkommen till pidab.

27 Februari 2018

God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar våra kunder, kollegor & samarbetspartner

                                 en

God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Vi kommer att hålla vår växel stängd fram till den 7/1!

Har ni något akut så får ni kontakta:

Per Forsbring 031-334 26 24 eller Lars Axelsson 031-334 2615

22 December 2017

God Jul och tack för i år

19 December 2017

Kursvecka 2017-2018

15 November 2017

pidab kursvecka v18

Välkomna att anmäla er till vår kursvecka.

All information och anmälningsblanketter finns i detta utskick.

 Följ länken nedan för att komma till vårt nyhetsbrev med detaljerad kursinformation:

 http://us13.campaign-archive1.com/?u=e9303c98a68f945db7fcdabbd&id=b80d53ff04

16 Mars 2017

Förnyat förtroende från ABB, med förlängt AC800M Hi certificat

Vi har idag fått ett förlängt ABB System Integrator certificat för AC 800M Hi.
Detta är en del i vår satsning på att hålla en hög kompetens på vår personal.
När detta belönas med ett förnyat förtroende från ABB, så känns det extra bra.

 ABB-AC-800M-Hi-cerificat.pdf

26 Januari 2017

Ny medarbetare på pidab AB

pidab hälsar Johan Augustsson välkommen till pidab.
Johan är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. 
Johan har ett antal års erfarenhet från Södra Cell i Värö och från arbete på Oskarshamn kärnkraftverk i olika projekt.

5 December 2016

pidab nyhetsbrev November

Har ni inte fått vårt nyhetsbrev?

http://eepurl.com/cn7H2n

22 November 2016

Öppen Atex kurs

Nu är vår öppna ATEX kurs i Göteborg avslutad. Vi kommer att planera en ny kurs under våren.
Så missade du eller inte hade tid, så blir det ett nytt kurstillfälle i vår. 

 

17 Oktober 2016

ATEX Kurs 12-13 oktober

Vi har platser kvar! Välkomna att anmäla Er!

 

85e76a84 1394 4b6f 8cfb b657bc8bf649

27 September 2016

Pidab söker processingenjör

Pidab söker processingenjör!

Vi söker processingenjör, vill du veta mer se under sidan Karriär på pidab eller på pidab på Linked In

 

 

 

30 Augusti 2016

ATEX kurs 12-13/10

ATEX på pidab!

pidab kommer att arrangera en 2 dagars ATEX-kurs i Göteborg den 12-13 oktober.
För mer information kontakta Peter Nordqvist. peter.nordqvist@pidab.com Välkomna!

Mer Info här: Kursbrochyr-ATEX-Installation-underhall-12-12-okt-2016.pdf 

23 Augusti 2016

Ny medarbetare.

pidab AB utökar sitt automationsteam med Hans Jacob Aas som Senior automationsingenjör.

Vi önskar Hans Jacob varmt välkommen till pidab AB

 

22 Augusti 2016

pidab har semesterstängt sin växel!

Det kommer inte finnas någon bemanning på växeln under semestern vecka 28 till och med vecka 32.

Vid brådskande ärenden under denna tid ring:

Per Forsbring, 031-334 26 24 per.forsbring@pidab.com

Lars Axelsson 031-334 26 15 lars.axelsson@pidab.com

Samtliga direktnummer till personal fungerar som vanligt!

Vi på pidab önskar våra kunder och leverantörer en trevlig sommar!

 

10 Juli 2016

Tätehetskontroll för SIMATIC S7 F Systems (SIMATIC S7-400).

Vi har fått vår täthetskontroll för brännarstyrning typgodkända och certifierade för SIMATIC S7 F Systems (SIMATIC S7-400).
Har ni behov av certifierade produkter för brännarstyrning till SIMATIC S7 F Systems hör av er till oss.

28 Juni 2016

HIMA System Integrator

HIMA har valt att teckna System Integrator-avtal med pidab AB.
Detta är något vi på pidab är väldigt stolta över. Avtalet ligger helt i linje med vår processäkerhetsprofilering och vi ser det som en bekräftelse på vår styrka och höga kompetens inom funktionssäkerhet.
Nu startar vårt arbete med att bygga upp specifik HIMA-kompetens inom pidab. 

 

HIMA logo RGB tagleft L 8

20 Maj 2016

ATEX kurs

Idag har vi internutbildning på pidab i ATEX.

ATEX pa Pidab

26 April 2016

El besiktning

Vårt nya affärsområde med el besiktning har tagit fart under våren.
Flertalet besiktningar har genomförts.
Leif genomförde bland annat en el besiktning på Nya Älvsborgs fästning i ett strålande vårväder under vecka 15.
Vissa dagar är bättre på jobbet än andra.

.20160414 130939

19 April 2016

Utbildning

Vi har utökat vårt program med utbildningar. Vi har idag ett komplett program för utbildningar inom ATEX och funktionssäkerhet. Välkommen att kontakta oss för mer information.

31 Mars 2016

Simatic S7 F-System brännarblock

I senaste numret av Siemens Automationsnytt kan ni läsa om pidab AB och Petro Bio typgodkända brännarblock

Automationsnytt Nr 1 2016 se sidan 32.


16 Februari 2016

Processäkerhet ATEX

pidab har anställt Peter Nordqvist som specialist på ATEX. pidab kan nu åta sig klassnings och ATEX konstruktioner. Vi kommer även erbjuda ATEX utbildning både schemalagd och kundanpassade. Peters kompetens stärker och breddar vår satsning inom processäkerhet.

4 Februari 2016

Ny medarbetare på pidab

pidab har utökat sitt processdesignteam med Civilingenjör Hanna Andersson.
Hanna kommer direkt från studier på Chalmers och kommer att komplettera våra processingenjörer på pidab.

Vi önskar Hanna hjärligt välkommen till pidab AB

19 Januari 2016

Nu har pidab en av Elektriska nämndens auktoriserad besiktningsingenjörer.

Vi har nu utökat vårt tjänsteutbud med besiktning.

Vi är glada och stolta att kunna lägga ytterligare en specialisering i vår produktkorg.

el1

el2

 

 

26 November 2015

Godkända brännarblock Siemens S7-300 och S7-400 system

pidab AB och Petro Bio AB har typgodkända brännarblock för gas applikationer.

pidab AB arbetar och hanterar främst blocket för SIMATIC S7 Distributed Safety F/FH Systems.

Har ni frågor så är ni välkomna att höra av er, så berättar vi gärna mer.

23 November 2015

Ny medarbetare på pidab

Vi välkomnar Recep Gökmen till pidab som Senior automationsingenjör.

pidab har ytterligare stärkt sin position inom processautomation, och vi är beredda på att ta oss an nya utmaningar.

20 Oktober 2015

Förstärkning funktionssäkerhet.

pidab har anställt Kenan Asenov som funktionssäkerhetsingenjör. Detta innebär större flexibilitet och möjligheter för pidab att fortsätta arbeta med funktionssäkerhet.
Kenan har tidigare arbetat med funktionssäkerhet framför allt mot den norska olja och gas marknaden. Vi önskar Kenan hjärtligt välkommen  till pidab AB.

10 September 2015

Ny medarbetare på pidab

Vi hälsar Elin Iseland varmt välkommen till pidab idag.
Elin kommer att arbeta som automationsingenjör på pidab.

 

1 September 2015

Ny medarbetare på pidab

pidab hälsar Andreas Grebelius välkommen till pidab.

Andreas är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Andreas kommer med sin erfarenhet  att stärka vår automationskompetens ytterligare.

10 Augusti 2015

Sillicha 2015-2016

pidab har återigen blivit kvalificerade Sellihca leverantör.

SetWidth200 sellihca

15 Juni 2015

Ny medarbetare på pidab

Pidab hälsar Pontus Linnér välkommen till pidab AB.

Pontus har en bred bakgrund inom konfigurering, test och igångkörning.

Detta stärker vår position på marknaden, och ger oss möjligheter att åta oss nya spännande utmaningar.

2 Juni 2015

Ny medarbetare på pidab

pidab hälsar Shahram Sabzabadian välkommen till pidab.
Shaharam är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Han har ett antal års arbetslivserfarenhet av processautomation från genomförda projekt i Nordsjön.

 

4 Maj 2015

Ny hemsida för pidab.

Vi är glada att kunna presentera vår nya hemsida.

Nu visar vi vad vi kan erbjuda, på ett enklare och mer överskådligt sätt.

28 April 2015

Pidab söker erfarna processautomationsingenjörer

Vi söker erfarna automationsingenjörer, gärna med erfarenhet av Siemens PCS7 eller ABB 800XA.
För att kunna tillgodo se våra kunders efterfrågan. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet inom automation.

5 April 2015

Pidab ställer ut på Processteknik/Scanautomatic

Efter att ha genomgått ABB:s Safety Channel Partner Program har Pidab
blivit godkänd av ABB som ”Safety Partner”. Pidabs målmedvetna arbete
inom specialistområdet Funktionssäkerhet (Process Safety) burit frukt.
Pidab är sedan tidigare certifierade av Siemens som Solution Partner
Safety Specialist och är det enda företaget i Sverige som är godkänd av
både ABB och Siemens som ”Safety Partner”.
Att vi nu även är godkända av ABB innebär att vi har möjlighet att också
använda ABB:s styrsystem vid implementering av funktionssäkerhetslösningar inom processindustrin.

28 Augusti 2014

Pidab utsedd till Safety Partner av ABB, AC 800M Hi

Efter att ha genomgått ABB:s Safety Channel Partner Program har Pidab
blivit godkänd av ABB som ”Safety Partner”. Pidabs målmedvetna arbete
inom specialistområdet Funktionssäkerhet (Process Safety) har burit frukt.
Pidab är sedan tidigare certifierade av Siemens som Solution Partner
Safety Specialist och är det enda företaget i Sverige som är godkänd av
både ABB och Siemens som ”Safety Partner”.
Att vi nu även är godkända av ABB innebär att vi har möjlighet att också
använda ABB:s styrsystem vid implementering av funktionssäkerhetslösningar inom processindustrin.

25 Februari 2014