Chemical Island fabrik

AkzoNobel

Vid vår projektering och drifttagning av Chemical Island behöver vi resursförstärkning

”Vi har anlitat pidab som resursförstärkning i våra projekt under väldigt många år. Deras höga kompetensnivå, flexibilitet och noggrannhet är viktig för oss.”

Det säger Carl-Gunnar Brogren, ansvarig för processkontroll på AkzoNobel Project Engineering.

AkzoNobel har utvecklat konceptet Chemical Island för hållbar produktion av pappersmassa. Ett koncept som väckt stor uppmärksamhet och som idag finns över hela världen. Bland annat på produktionsanläggningar i Brasilien och Kina. Anläggningen Bahia, i Brasilien, var den första som togs i bruk 2005.

”Alla de ingenjörer från pidab som kommer till oss blir viktiga kuggar i vår projektorganisation. De är alltid fokuserade på sin uppgift och bidrar med precis den kunskap vi söker.
Vi anlitar pidab inom processautomation för delprojektledning, konfigurering och konstruktion.

Vi har också under många år arbetat med pidab on-site i ett flertal projekt. De har rätt kompetens inom montageledning, igångsättning, felsökning och optimering. Och kanske viktigast av allt. De förstår alltid vad vi är ute efter.”

actemium2

Actemium

”Ett perfekt samarbete”

Det säger Sture Karlsson, affärsområdesansvarig industri, på Actemium.

Actemium arbetar med att förbättra och optimera industriella processer. Uppdragen innefattar allt från konsultation och ingenjörsarbete till byggnation, igångkörning och underhåll.

Actemium är nu mitt i arbetet med att byta ut och modernisera styrsystemen på Rya värmepumpverk. Anläggningen består av fyra värmepumpar som utvinner värme ur renat avloppsvatten från Gryaabs avloppsreningsverk. Rya värmepumpverk ägs av Göteborg Energi, är i drift under större delen av året och är utrustad med automatisk driftövervakning och reglering.

”För oss är det perfekt att pidab i projektet har ett totalåtagande för el- och instrumentkonstruktionen. Redan från början vet vi vad pidab ansvarar för, hur de ekonomiska ramarna ser ut och att de kommer att leverera kvalitet i alla avseenden.

Vi har alltid en öppen dialog i vårt samarbete med pidab. De får tydliga förutsättningar för uppdraget. Tillbaka kommer väl genomtänkta tekniska lösningar och installationsunderlag. Ingenjörer från pidab är också med under montage och igångkörning och levererar den slutdokumentation ett projekt kräver.

För våra kunder är så korta produktionsstopp som möjligt avgörande, och det pidab bidrar med skapar förutsättningar för att kunna uppnå just detta – avslutar Sture.”